REGULAMIN WSPÓŁPRACY:

 1. Możliwa jest jednorazowa, pierwsza darmowa konsultacja – czas do 60minut (odwołanie dzień przed ustalonym terminem skutkuje utratą możliwości ponownego skorzystania z takiej opcji).
 2. Odwołanie wizyty dzień przed planowanym terminem lub nieprzybycie w dniu wizyty skutkuje:
  - zaliczeniem wizyty do odbytych,
  - w przypadku wizyt jednorazowych koniecznością uregulowania zaległości w celu kontynuowania dalszej współpracy.
 3. Brak opłaty za program = brak rezerwacji terminu.
 4. Diety/Plany wykonywane są po uiszczeniu opłaty.
 5. Programy dietetyczne realizowane są dopiero po dokonaniu opłaty na podane poniżej konto.
 6. Forma przekładania, odwoływania i rezerwowania wizyt odbywa się za pomocą kontaktu telefonicznego.
 7. Porady odbywają się tylko w formie umówionych wcześniej wizyt a nie przypadkowej rozmowy telefonicznej czy konwersacji przez messenger.

NUMER KONTA:

42 1050 1562 1000 0091 3183 3353 ING Bank Śląski S.A.

Nazwa i adres:

PRINCIPATUS PORADNIA ZYWIENIOWA BEATA SWISTARA

KOCHANOWSKIEGO 13,

35-201 RZESZOW

Nasi dietetycy

Beata Świstara

Beata Świstara

Żywieniem i dietetyką interesuję się od lat. Jako dietetyk pracuję od października 2008 roku, a z metodą metabolic balance® od lutego 2012 roku. Ukończyłam Technologię chemiczną na Politechnice Rzeszowskiej o specjalności: Analiza Chemiczna w Przemyśle i Środowisku, studium o profilu: Specjalista – Dietetyk oraz studia podyplomowe w zakresie: Dietetyki i Planowania Żywienia.

więcej
Patrycja Marszałek

Patrycja Marszałek

Zawodowo jestem Dietetykiem klinicznym i sportowym w Poradni Żywieniowej Principatus, ratownikiem i instruktorem pływania na pływalni, od lutego 2017 semestru letniego prowadzę wykładowca z zakresu dietetyki na PWSZcie w Krośnie.

więcej